Zákaz vychádzania predĺžený do 19. marca 2021

Uznesením č. 77/2021 schválila 5.2.2021 Vláda SR návrh na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002. Uznesením vláda predĺžila núdzový stav o 40 dní s účinnosťou od 8. februára 2021 na celom území SR a obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. februára v čase od 5:00 hod. do 1:00 hod. nasledujúceho dňa do 19. marca 2021. Bližšie informácie si môžete prečítať v nasledujúcom dokumente.