Verejná vyhláška - zrušenie pozvánky na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

Mesto Vrútky oznámilo verejnou vyhláškou verejné prerokovanie vo veci navrhovanej činnosti: „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ na deň: 10.02.2021 o 16:00 hod. Z dôvodu situácie v súvislosti s ochorením COVID–19 a na základe toho, že v momentálnej dobe trvá naďalej obdobie, kedy je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný stav, alebo núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID–19, Mesto Vrútky termín verejného prerokovania v danej veci ruší. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.