Odporúčané opatrenia v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky na území SR

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin žiada mestské a obecné úrady v okresoch Martin a Turčianske Teplice o súčinnosť v zmysle platnej legislatívy a v zmysle dodržiavania platných mimoriadnych núdzových opatrení v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy (vtáčej chrípky) na území SR. Žiadosť o súčinnosť si môžete prečítať v priloženom dokumente a prikladáme aj informačný leták o vtáčej chrípke a Zoznam cieľových druhov voľne žijúcich vtákov.