Podmienky vybavovania vecí na Mestskom úrade od 3.2.2021

Na základe platných uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR ostáva vstup do Mestského úradu Vrútky pre verejnosť obmedzený. Odporúčame občanom, aby vybavovali svoje záležitosti prioritne elektronickou poštou a telefonicky.

V prípade vybavovania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie, je možné navštíviť mestský úrad osobne, a to na základe predošlého dohovoru s príslušným referentom, ktorý následne umožní vstup občana do budovy mestského úradu.

V prípade vybavovania úmrtného listu volajte na telefónne číslo:

0915/913 220

V prípade podania daňového priznania volajte na telefónne číslo:

043/ 4 241 810

V prípade iných úkonov volajte príslušného referenta. Zoznam telefónnych čísiel je dostupný na tomto odkaze.