Pre vstup na úrad je potrebný negatívny výsledok testu (platí do 2.2.2021)

Na základe platných uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude Mestský úrad Vrútky pre verejnosť zatvorený do 5.2.2021. Odporúčame občanom, aby vybavovali svoje záležitosti prioritne elektronickou poštou a telefonicky.

V prípade vybavovania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie, má od 27.1.2021 umožnený vstup do budovy osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu, antigénového testu vykonaného od 18. januára 2021, alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID – 19 nie starším ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

V prípade vybavovania úmrtného listu volajte na telefónne číslo:

0915/913 220

V prípade podania daňového priznania volajte na telefónne číslo:

043/ 4 241 810

V prípade iných úkonov volajte príslušného referenta. Zoznam telefónnych čísiel je dostupný na tomto odkaze.