Verejná vyhláška - pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

V zmysle platnej legislatívy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov, spoločnosť Metrostav a. s. – organizačná zložka Bratislava v spolupráci s Mestom Vrútky zvoláva verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ na deň 10.02.2021 o 16:00 hod. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.