Verejná vyhláška - oprava rozhodnutia

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, vydal rozhodnutie zo dňa 15.12.2020, ktorým sa určuje lesný celok Martinské hole. V uvedenom dokumente bol uvedený nesprávny rok. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.