Verejná vyhláška - oznámenie o záverečnom stanovisku k strategickému dokumentu

Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, bol v zmysle platnej legislatívy predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“. Celý text sprievodného listu si môžete pozrieť v priloženom dokumente a všetky súvisiace dokumenty nájdete na tomto odkaze.