Zákaz vychádzania je predĺžený do 24. januára, opatrenia sa sprísňujú

Uznesením č. 808 z 31. decembra 2020 predĺžila Vláda SR zákaz vychádzania do 24. januára 2021. Obmedzenie platí každý deň od 5:00 hod. do 1:00 hod. nasledujúceho dňa, pričom sa nevzťahuje na 19 výnimiek, ktorých znenie je dostupné na nasledovnom odkaze. Vláda zároveň odporučila hlavnému hygienikovi SR prijať vyhlášku, ktorou zabezpečí realizáciu obmedzení podľa tohto uznesenia vlády uzatvorením príslušných prevádzok, na ktorých návštevu sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania a zákazom podujatí, na ktoré sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania. Znenie vyhlášky č. 77 z 31.decembra 2021 je dostupné na nasledovnom odkaze.