Rozhodnutie o prerušení prevádzky troch materských škôl na území mesta Vrútky

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. decembra 2020 a podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, Mesto Vrútky ako zriaďovateľ materských škôl rozhodlo o prerušení prevádzky troch materských škôl na území mesta Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.