Zmena prevádzkových hodín mobilného oberového miesta v telocvični ZŠ Hany Zelinovej

Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkové hodiny mobilného odberového miesta v telocvični ZŠ Hany Zelinovej na Vrútkach sa od roku 2021 upravujú na 10:00 hod. - 18:00 hod. počas pracovných dní. Posledný odber je o 17:30 hod.