Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, ako príslušný orgán v zmysle platnej legislatívy určuje lesný celok Martinské hole. Lesný celok tvoria pozemky nachádzajúce sa v obvode hraníc lesného celku. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente. Rozhodnutie je prístupné na internetovej stránke Okresného úradu v Žiline www.minv.sk v podtitule verejné vyhlášky a informácie.