Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - byt v bytovom dome

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie zmluvy na predaj predmetu súťaže: byt v bytovom dome. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.