Po príchode zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa vyžaduje vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19

Pre všetky osoby, ktoré od 21. decembra 2020 od 00:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí:

a) obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

b) u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Celé znenie vyhlášky UVZ SR je dostupné na nasledovnom odkaze.