Zmeny ohľadom prevádzok, hromadných podujatí a vstupu na územie SR účinné od 16.11.2020

Aktuálne vyhlášky ÚVZ SR č. 24 a 25 ohľadom prevádzok, hromadných podujatí a vstupu na územie SR účinné od 16. 11. 2020 sú dostupné na nasledovnom odkaze.