Epidemiologická situácia v SR k 13.11.2020

Na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR boli sprístupnené aktuálne informácie o aktuálnej situácii v SR a v Európe v súvislosti s COVID - 19. Údaje sú dostupné na nasledovnom odkaze.