Nadácia ŽSK pre podporu rodiny a Rodinné centrum pomoci ponúkajú pomoc

Nadácia Žilinského samosprávneho kraja s Rodinným centrom pomoci bola založená v roku 2018 z iniciatívy predsedníčky kraja Eriky Jurinovej. Od svojho vzniku pomáha znižovať chudobu a sociálne vylúčenie jednotlivcov i rodín. Podporuje ich počas sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdze, a pomáha im nadobudnúť sebestačnosť. Nadácia Vám poradí, pomôže a poskytne podporu. Požiadať o pomoc nie je hanba. Informačný plagát si môžete pozrieť na tomto odkaze.