Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Pri kontrole vedenia bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme dosiahli nebezpečnú výšku, preto spoločnosť Fuchsfarm, ktorá zastupuje spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., vyzýva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov na predmetnej parcele. Celé znenie výzvy si môžete prečítať v priloženom dokumente.