Oznam o upravených úradných hodinách pre styk s verejnosťou na MsÚ Vrútky v dňoch od 02.11. 2020 do 06.11. 2020

Na základe platných uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR budú na MsÚ Vrútky upravené hodiny pre styk s verejnosťou podľa rozpisu v priloženom dokumente.