Aktuálne informácie pre obyvateľov o časoch testovania

Na základe aktuálnych informácií sa budú odbery na odberných miestach na testovanie ochorenia COVID 19 konať v nasledovných časoch:

Sobota, 31.10.2020

7:00 – 12:00 hod

12:45 – 18:00 hod.

18:30 – 21:30 hod.

Nedeľa 1.11.2020

7:00 – 12:00 hod

12:45 – 18:00 hod.

18:30 – 21:30 hod.

Mesto Vrútky neurčuje povinnosť obyvateľov ísť na odbery v časových intervaloch podľa abecedy. Odporúčame, aby ste využili odberné miesto, ku ktorému je priradená Vaša ulica. Zoznam odberných miest podľa ulíc je dostupný na nasledovnom odkaze. V prípade potreby môžete využiť aj iné odberné miesto.