Verejná vyhláška - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja". Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a v Pláne dopravnej obslužnosti. Kompletné informácie získate na tomto odkaze.