Doplňujúce usmernenie k povinnej registrácii chovov ošípaných s minimálne jedným kusom ošípanej a iných hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin poslala usmernenie k už skôr zverejnenej povinnej registrácii chovov ošípaných s minimálne jedným kusom ošípanej a iných hospodárskych zvierat. Celé znenie usmernenia si môžete prečítať v priloženom dokumente.