Chcete sa zapojiť do celoštátneho testovania na COVID – 19 ako dobrovoľníci?

Mesto Vrútky hľadá dobrovoľníkov, ktorí pomôžu zabezpečiť činnosť odberných miest na jeho území ako administratívni pracovníci samosprávy.
Na území Mesta Vrútky bude pre účel testovania vytvorených 6 – 7 odberných miest. Ich zoznam zverejníme po ich kontrole Ozbrojenými silami SR v pondelok 26.10.2020.
Podľa informácií zverejnených na www.somzodpovedny.sk administratívni pracovníci samosprávy budú zabezpečovať registráciu občanov. Na zabezpečenie chodu odberového miesta je potrebné vyčleniť minimálne jedného pracovníka (podľa veľkosti odberného miesta) na kontrolu OP, registráciu občanov. Zároveň zabezpečia zapísanie potrebných údajov o občanovi do zoznamu účastníkov. Administratívni pracovníci samosprávy budú odmeňovaní podobne ako v prípade účasti na voľbách, o podrobnostiach bude včas informovať príslušný okresný úrad. Po skončení plošného testovania budú všetci príslušníci odberových miest pretestovaní na COVID-19.
Testovanie sa bude konať v nasledovných termínoch:
Prvé testovanie: 30.10.2020 - 1.11.2020 v čase 8:00 - 12:00 a 13:00 - 20:00
Druhé testovanie: 6.11. - 8.11.2020 v čase 8:00 - 12:00 a 13:00 - 20:00

V prípade záujmu, vyplňte prosím nasledujúci formulár.