Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu poruchy

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 22.10.2020 (od 7:25 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 22.10.2020 16:05 hod. a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.