Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja v 5. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách: Aktívny mládežník, Aktívny občan, Top starosta/primátor, Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a Top čin ľudskosti. Viac informácií si môžete pozrieť v priložených prílohách: tlačovej správe, štatúte a plagáte. Nominácie sa prijímajú do 06.11.2020 cez tento: odkaz.