Opatrenia zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Vrútky dňa 14.10.2020

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese Martin a meste Vrútky boli na Krízovom štábe Mesta Vrútky, ktorý zasadal dňa 14.10.2020, prijaté nasledovné opatrenia:

 

S účinnosťou od štvrtku, 15.10.2020 do skončenia núdzového stavu

 

- záujemcom o občiansky sobáš na Mestskom úrade vo Vrútkach sa odporúča preložiť termín jeho konania na dobu po ukončení núdzového stavu a v prípade nevyhnutnosti realizácie občianskeho sobáša v dobe trvania núdzového stavu, počet účastníkov sobášneho obradu sa obmedzuje na 10 (sobášiaci, matrikár, ženích, nevesta, dvaja svedkovia, rodičia ženícha a rodičia nevesty),

 

- obmedzuje sa počet účastníkov smútočných obradov v Dome smútku na vrútockom cintoríne na najbližšiu rodinu (do 10 ľudí),

 

- prerušuje sa prevádzka denných centier.

 

Zároveň informujeme občanov a organizácie na území mesta Vrútky o vybraných opatreniach prijímaných v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj na celoštátnej úrovni a na úrovni RÚVZ Martin a okresného krízového štábu s relevanciou aj pre územie mesta Vrútky, najmä:

 

- Návštevy klientov v SENIORE – Zariadení pre seniorov a dome sociálnych služieb Vrútky sú obmedzené na minimálnu možnú mieru a vychádzky mimo zariadenia sú obmedzené len na nevyhnutné lekárske vyšetrenia,

 

- prevádzka Centra voľného času DOMINO je prerušená (od pondelka 12.10.2020 do odvolania),

 

- vyučovanie na Gymnáziu J. C. Hronského je realizované dištančnou formou do odvolania,

 

- v MŠ pri Spojenej škole vo Vrútkach je v karanténe trieda C (karanténa je nariadená od 8.10.2020 – 17.10.2020),

 

- pre druhý stupeň ZŠ Hany Zelinovej je vyhlásené riaditeľské voľno (15.10.2020 – 19.10.2020) a v 5.B je nariadená karanténa (od 10.10.2020 do 17.10.2020),

 

- nosenie rúšok je povinné aj pre deti na prvom stupni základných škôl a dôsledne odporúčané aj vo všetkých materských školách na území mesta Vrútky do odvolania.