Povinná registrácia chovov ošípaných s minimálne jedným kusom ošípanej a iných hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin žiada mestské a obecné úrady v okresoch Martin a Turčianske Teplice o súčinnosť v zmysle platnej legislatívy v súvislosti s povinnosťou registrácie chovov ošípaných, v ktorých je minimálne jeden kus ošípanej. Viac informácií si môžete pozrieť v priložených prílohách: 1) žiadosť o súčinnosť; 2) Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu; 3) Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu;
4) Registrácia chovu (farmy).
V prípade ak chovateľ chová aj iné hospodárske zvieratá (hovädzí dobytok, ovce aj jahňatá, kozy a kozľatá, kone) alebo chová včely, je potrebné na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Martine (RVPS Martin) zaslať vyplnenú a podpísanú žiadosť a tlačivo na registráciu chovu: 5) Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat.