Zmena úradných hodín na MsÚ Vrútky počas doby trvania núdzového stavu

Počas doby vyhláseného núdzového stavu sú na MsÚ Vrútky od 5.10.2020 upravené hodiny pre styk s verejnosťou podľa tabuľky v priloženom dokumente.