Opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok a hraníc platné od 1. októbra 2020

Od 1.10.2020 platia nové opatrenia ÚVZ ohľadom nosenia rúšok a hraníc.