CVČ Domino - ponuka záujmových krúžkov pre školský rok 2020/2021

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2020/2021. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.