Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Okresný úrad Žilina, OSZP, úsek ŠVS, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku EIA/SEA, v zmysle platnej legislatívy, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021-2027". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.