Oznam prednostu Železničnej stanice Vrútky k prechodom cez areál rušňového depa

Areál bývalého Rušňového depa (RD) pri Železničnej stanici Vrútky nákladná stanica si vlastník ZSSK Slovensko, a.s. oplotil z prevádzkových dôvodov. Týmto spôsobom zamedzil pohyb nepovolaným osobám, ktoré doposiaľ využívali pozemok ilegálne na prechod, či prejazd. Zdôrazňujeme, že prístupová komunikácia do RD vždy bola a aj zostala v zásade technická, nikdy nie verejná. Iba jej úsek od železničného priecestia po nástupištia slúžil a aj naďalej slúži na prístup cestujúcej verejnosti ku vlakom/od vlakov. Ostatné časti dráhy sú v zmysle Zákona č. 513/2009 Z.z. tzv. vyhradeným priestorom, kde je pohyb nepovolaných osôb zakázaný.

 

Aktuálna prevádzková situácia s pohybom nepovolaných osôb sa po oplotení areálu RD v zmysle uvedeného zákona nezlepšila. Naopak ŽSR boli nútení konštatovať jej podstatné zhoršenie. Veľké množstvo občanov si našlo novú trasu vo vyhradenom priestore, teraz už aj po pozemku ŽSR - Železničnej stanice Vrútky nákladná stanica. Takýmto, či už vedomým, alebo aj nevedomým spôsobom sa dopúšťajú protiprávnej činnosti. Denne tak dochádza ku kolíznym situáciám s bicyklami, motorkami a štvorkolkami, pri ktorých je bezohľadne ohrozovaná bezpečnosť cestujúcich na nástupišti a prístupovej ceste, bezpečnosť zamestnancov železničnej stanice a nakoniec aj bezpečnosť samotných porušovateľov. Porušovatelia navyše stále arogantnejšie a agresívnejšie reagujú na rôzne upozornenia. 

 

Na popísanú veľmi nepriaznivú situáciu boli nútení reagovať posledným z možných riešení. Požiadali teda Políciu SR o zabezpečenie kontroly dodržiavania zákonných noriem. Polícia SR vo veci prisľúbila pomoc. V prípade nutnosti prikročí aj ku represívnym nástrojom vo forme peňažných pokút. Dohodli sa, že o tomto zvolenom postupe budeme zároveň občanov upozorňovať a využijú na to všetky možné informačné kanály.

 

Upozorňujeme touto cestou všetkých občanov, ktorí jazdia na rôznych dopravných prostriedkoch v priestore Železničnej stanice Vrútky nákladná stanica a tým ohrozujú bezpečnosť cestujúcich aj zamestnancov železnice, že sa dopúšťajú protiprávneho konania. Porušovanie zákonných ustanovení bude sledovať a riešiť Polícia SR.