Pozvánka na uvedenie knihy do života

Srdečne Vás pozývame na uvedenie do života knihy profesora matematiky Ľudovíta Pekara – Máteka s názvom "Pekoviny - zaujímavé úlohy z geometrie pre dlhú chvíľu". Podujatie sa uskutoční 8. júla 2020 o 16.00 hod., v sobášnej sieni MsÚ vo Vrútkach. Obálku knihy si môžete pozrieť na priloženom plagáte.