Rozhodnutie predsedu Krízového štábu Mesta Vrútky č. 3/2020

S účinnosťou od 1.7.2020 otváram prevádzku denných centier seniorov vo Vrútkach.
Mgr. Branislav Zacharides, predseda krízového štábu