Upozornenie na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR

Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom Úradu splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, upozorňuje na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR proti šíreniu ochorenia COVID-19 napriek uvoľňujúcim sa opatreniam, pretože pandémia stále pretrváva. Skúsenosti z posledných dní ukazujú opätovný výskyt koronavírusu u osôb vracajúcich sa zo zahraničia a počet pozitívnych osôb opäť narastá. Celý dokument aj s odporúčaniami si môžete prečítať na nasledovnom odkaze.