Oznámenie k júnovému zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Vrútky

Na základe uskutočneného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrútky v mesiaci máj a na základe odporúčania Mestskej rady Vrútky, sa v mesiaci jún 2020 neuskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, plánované bude až na mesiac august 2020.