Oznam o linkách psychologickej pomoci pre obete nešťastia na Spojenej škole na Ulici M.R.Štefánika

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Kollárovej ulici v Martine vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým a vyslovuje podporu všetkým zamestnancom, deťom a príbuzným Spojenej školy M.R. Štefánika Vrútky. V prípade potreby krízovej intervencie, vzhľadom na aktuálnu situáciu, ich je možné kontaktovať na tel. číslach uvedených v priloženom dokumente. Obrátiť sa na nich môžu nielen zamestnanci, rodičia a deti uvedenej školy, ale aj všetci ostatní, ktorí cítia potrebu podpory a pomoci.