Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie, ktoré je účinné od 3.júna 2020, 6:00 hod. a týka sa najmä prevádzok a školských zariadení. Jeho znenie si môžete prečítať v priloženom dokumente. Zároveň vydal opatrenie s účinnosťou od 3.júna 2020, 0:00 hod. týkajúce sa nosenia rúšok. Viac informácií si môžete prečítať v tomto priloženom dokumente.