Pridelenie dotácií v zmysle VZN č. 7/2019

Z dôvodu predpokladaného zníženia daňových príjmov od štátu spôsobeného koronavírusom schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 12. mája 2020 v rámci rozpočtového opatrenia č. 2 krátenie výdavkov vo výške 145 700 EUR. Znížil sa aj rozpočet na dotácie záujmovým organizáciám. Aby však mládež mohla rozvíjať svoje športové nadanie v tradičných vrútockých športových kluboch, prerozdelilo mesto na tento účel sumu 4 100 € nasledovne:
* HK Kometa Vrútky: 1600 €
* Tenis klub Vrútky: 200 €
* TJ Sokol Vrútky: 300 €
* PVK Vrútky: 900 €
* FK Attack Vrútky: 800 €
* TJ Lokomotíva Vrútky: 300 €