Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR je určené všetkým osobám, ktoré sa k 26. máju 2020, 8:00 hod. nachádzajú z dôvodu prekročenia hraníc Slovenskej republiky v izolácii v zariadeniach určených štátom a nariaďuje sa im zdržať sa v tejto izolácii na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou eKaranténa na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.