Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materských škôl (MŠ) a základných škôl (ZŠ)

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020, v zmysle platnej legislatívy, Mesto Vrútky ako zriaďovateľ materských škôl a základných škôl ROZHODLO od 1. júna 2020 otvoriť materské školy pre deti materských škôl, základné školy pre žiakov 1. až 5. ročníka základných škôl, školské kluby detí, školské jedálne. Text celého rozhodnutia si môžete prečítať na tomto odkaze. K dispozícii sú aj tlačivá na stiahnutie súvisiace s týmto rozhodnutím: Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu a Vyhlásenie zákonného zástupcu pre základnú školu.