Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Školskej jedálne, M. R. Štefánika 1, Vrútky

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Školskej jedálne, M. R. Štefánika 1, Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.