Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2020, kliknite tu.