Oznámenie o podmienkach účasti verejnosti na zasadnutí Mestského zastupiteľstva zvolaného na utorok 12.5.2020

Oznámenie o podmienkach účasti verejnosti na zasadnutí Mestského zastupiteľstva zvolaného na utorok 12.5.2020 so začiatkom o 14:00 hod., ako aj ďalších zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach v čase platnosti aktuálnych protiepidemických opatrení

Dňa 7.5.2020 zverejnil Úrad verejného zdravotníctva opatrenie č. OLP/3881/2020, ktorým sa aktualizuje opatrenie č. OLP/273112020 z 23.3.2020 v znení opatrení č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 a č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020 o zákaze hromadných podujatí.

Vychádzajúc z uvedených skutočností a vzhľadom k priestorovým kapacitám rokovacej sály Mestského úradu vo Vrútkach budú podmienky pre verejnosť, ktorá prejaví záujem zúčastniť sa rokovania mestského zastupiteľstva, nasledovné:

- sledovanie rokovania zastupiteľstva bude umožnené štandardným spôsobom, t.j. internetovým audiovizuálnym priamym prenosom sprístupneným na webovej stránke mesta. Pre občanov, ktorí nemajú prístup na internet, alebo ich internetové pripojenie nemá dostatočnú kapacitu na sledovanie priameho prenosu z rokovania, bude v priestoroch mestského úradu zabezpečená možnosť sledovať priamy prenos z rokovania v tzv. malej zasadacej miestnosti pri rešpektovaní kapacity miestnosti a dodržaní ustanovenia o minimálnej vzdialenosti medzi osobami.- možnosť občanov predniesť ich návrhy a pripomienky bude zabezpečená o 16:00 hod., a to tak, že občania budú do rokovacej sály vstupovať jednotlivo a bezprostredne po ukončení rozpravy k ich vystúpeniu rokovaciu sálu opustia. Odporúčame občanom, ktorí majú záujem o vystúpenie na zasadnutí mestského zastupiteľstva, aby svoj záujem prejavili

a) elektronicky na e-mailovú adresu vrutky@vrutky.sk, najneskôr v deň rokovania MsZ, avšak nie neskôr ako 60 minút pred začiatkom rokovania, alebo
b) telefonicky (043/424 1801), avšak nie neskôr ako 60 minút pred začiatkom rokovania, alebo
c) osobne u zapisovateľky, najneskôr 15 minút pred začatím rokovania MsZ.

Budova MsÚ bude otvorená 15 min. pred začiatkom zasadnutia MsZ a 15 min. pred šestnástou hodinou, kedy je počas rokovania zastupiteľstva vytvorený priestor pre návrhy a pripomienky občanov.