Oznámenie o konaní mestského zastupiteľstva

Primátor mesta, Mgr. Branislav Zacharides, zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 12.5.2020 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. V súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.4.2020 sa zasadnutie uskutoční bez účasti verejnosti (viď príloha).Viac informácií si môžete prečítať v priloženej prílohe.
Aktualizácia oznámenia na základe Opatrenia ÚVZ č.OLP/3881/2020.