Oznámenie o opatreniach prijatých na zasadnutí krízového štábu dňa 6. mája 2020

1. S účinnosťou od pondelka, 11.5.2020 do odvolania sa aktualizuje opatrenie dotýkajúce sa občianskych sobášov na Mestskom úrade vo Vrútkach s nasledovným znením:


Občianske sobáše v sobášnej sále Mestského úradu vo Vrútkach sú umožnené s nasledovnými podmienkami:
- pred sobášnym obradom zabezpečená dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
- vstup do miestnosti len s prekrytými hornými dýchacími cestami /rúško, šál, šatka/,
- pri vstupe do miestnosti zabezpečená dezinfekcia rúk alebo jednorázové rukavice,
- obmedzenie počtu účastníkov obradu na 25 osôb, vzhľadom na zabezpečenie povinných 2m odstupov medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti).

2. S účinnosťou od pondelka, 11.5.2020 sa ruší opatrenie o prerušení prevádzky Knižnice Hany Zelinovej vo Vrútkach.


3. S účinnosťou od pondelka 11.5.2020 do odvolania sa aktualizuje opatrenie dotýkajúce sa režimu Mestského úradu vo Vrútkach nasledovne:


- hodiny pre styk s verejnosťou sa vracajú do štandardného režimu:
pondelok: 8:00 – 11:00 hod., 13:00 – 15:00 hod.
utorok: Nestránkový deň
streda: 8:00 – 11:00 hod., 13:00 - 17:00 hod.
štvrtok: 8:00 – 11:00 hod., 13:00 – 15:00 hod.
piatok: 8:00 – 12:00 hod.

- pokladničné hodiny sa vracajú do štandardného režimu:
pondelok: 13:00 – 15:00 hod.
utorok: Nestránkový deň
streda: 13:00 – 16:30 hod.
štvrtok: 13:00 – 15:00 hod.
piatok: 8:00 – 12:00 hod.

V osobitných prípadoch (senior, ŤZP) je možné využitie pokladne aj mimo pokladničných hodín v rámci hodín pre styk s verejnosťou.

- verejnosti sa aj naďalej odporúča, aby prednostne vybavovala veci elektronickou poštou, resp. telefonicky a platby realizovala tiež elektronicky,
- pri návšteve mestského úradu je potrebné dodržiavať zvýšené hygienické opatrenia (kontrola teploty, povinné nosenie prekrývky nosa a úst, vstup na jednotlivé referáty po jednej osobe, odstupy min. 2m v rade pred MsÚ).

Ostatné opatrenia sa ponechávajú v platnosti do odvolania.

Zároveň informujeme občanov a organizácie na území mesta Vrútky o doplnených opatreniach platných pre celé územie SR v rámci fázy 2 a 3 uvoľňovania opatrení o postupnom umožňovaní otvárania vybraných prevádzok za sprísnených hygienických podmienok a ohľadom výnimky zo zákazu organizovania akýchkoľvek verejných a spoločenských podujatí vzťahujúcej sa na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu účinných od 6. mája 2020. Presné znenie oboch opatrení Úradu verejného zdravotníctva je dostupné aj na webovej stránke Mesta Vrútky.