Uvoľňovanie opatrení na prevenciu šírenia koronavírusu

Dňom 6. mája 2020 nadobúdajú účinnosť nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva v oblasti prevencie šírenia koronavírusu. Ide o opatrenie umožňujúce otvorenie niektorých dosiaľ uzatvorených prevádzok (detaily dostupné na tomto odkaze) a opatrenie dotýkajúce sa výnimky zo zákazu organizovania akýchkoľvek verejných a spoločenských podujatí vzťahujúce sa na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu (detaily dostupné na tomto odkaze).