Zápisy do materských, základných, stredných škôl a ZUŠ v pôsobnosti mesta

Počas trvania preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu ponúka Mesto Vrútky rodičom možnosť zapísať budúcich škôlkarov a prvákov aj bez nutnosti osobnej návštevy škôlky či školy.
Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vrútky sa uskutočnia od 15. do 30. apríla 2020 na webových stránkach škôl nájdete online prihlášky. Vyplnené tlačivo bude potrebné vytlačiť, podpísať zákonným zástupcom dieťaťa a poslať naskenované (prípadne odfotografované) e-mailom na adresu školy. Možné je aj poslanie poštou, v nevyhnutných prípadoch sa bude dať vyplnenú prihlášku doručiť do školy osobne po telefonickom dohovore. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.