Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - príprava a výdaj stravy

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 2. apríla 2020, ktorým sa s účinnosťou od 3. apríla 2020 umožňuje prevádzkovať zariadenia školského stravovania pre prípravu a výdaj stravy (na základe individuálneho rozhodnutia zriaďovateľa zariadenia) pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.