Seniori - povedzme STOP podvodníkom

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii v súvislosti s vírusom COVID-19, sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Leták si môžete pozrieť na tomto odkaze.